Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce

31.10.2018 09:59:07

Podziel się

Zapraszamy na otwarte Forum Dystrybutorów Energii, które odbędzie się w trakcie targów Energetics.

Spotkanie rozpocznie się 13 listopada o godz. 12.00 (sala konferencyjna w hali C). W ramach forum odbędą się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich będzie dotyczył bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, drugi: bezpieczeństwa dostaw energii w regionach i współpraca Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami.

WSTĘP WOLNY!

Program

godz. 12:00 Otwarcie Forum Dystrybutorów Energii

godz. 12:10 Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Uczestnicy panelu:
Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Referat wprowadzający do panelu: niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI i ewaluacja modelu regulacji jakościowej - Piotr Ordyna, Doradca Zarządu PTPiREE

Zagadnienia poruszane podczas panelu:
- niezawodność dostaw a nadzwyczajne warunki atmosferyczne
- współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych
- inwestycje w infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego planu automatyzacji sieci elektroenergetycznej oraz zmiany struktury sieci 
- z technologii linii napowietrznych na kablowe
- wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii - aplikacja do prezentacji informacji o awaryjnych wyłączeniach na mapie Polski.

godz. 13:10 Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii w regionach i współpraca Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami
Uczestnicy panelu:
Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Referat wprowadzający do panelu: rozwiązania w zakresie planowania rozmieszczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych - Andrzej Danilkiewicz, PGE Dystrybucja S.A.

Zagadnienia poruszane podczas panelu:
- dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie przyłączania punktów ładowania samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznych
- OZE w sieciach OSD – przyłączenia, dynamika rozwoju, szanse i zagrożenia dla regionów, dla sieci OSD w Polsce
godz. 14.00 zakończenie Forum Dystrybutorów Energii

>>> POBIERZ PROGRAM<<<