Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

28.10.2019 13:14:10

Podziel się

Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym, energetyka obywatelska czy OZE to tylko część programu Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, które odbędzie się 20 listopada 2019 r. podczas Targów Energetycznych ENERGETICS.

Niezależność energetyczna na poziomie lokalnym, energetyka obywatelska czy OZE to tylko część programu Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, które odbędzie się 20 listopada 2019 r. podczas Targów Energetycznych ENERGETICS.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest przesłanie zgłoszenia do dnia 15 listopada 2019 roku na adres e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl. O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

>>>POBIERZ ZGŁOSZENIE<<<

 

Program Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

20 listopada 2019 roku, Targi Energetyczne ENERGETICS, sala konferencyjna B2

Seminarium jest organizowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach w ramach projektu BioReg

>>> POBIERZ PROGRAM <<<

9.30 – 9.40 Powitanie uczestników
Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
– Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego
9.40 – 10.00 Razem możemy osiągnąć niezależność energetyczną na poziomie lokalnym
Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
10.00 – 10.30 Energetyka obywatelska – od węgla do OZE
Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.
10.30 – 10.50 Lubelskie biogazownie rolnicze – w drodze do neutralności klimatycznej
Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Puławach
10.50 – 11.05 Biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo – potencjał i możliwości wykorzystania
Rafał Pudełko, IUNG-PIB w Puławach
11.05-11.20 Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych
Magdalena Borzęcka, IUNG-PIB w Puławach
11.20 – 12.00 Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej
Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.
12.00 – 12.15 Polska innowacja wśród paneli fotowoltaicznych
Marek Świderczuk, REYBUD Sp. z o.o.
12.15 – 12.35 Turbina wiatrowa w nowej odsłonie
Zbigniew Szkoda, PPHU Meblam
12.35 – 12.55 Monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Architektura systemu
Tomasz Zachariasz, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.
12.55 – 13.15 Współpraca na rzecz wspierania OZE w projektach Interreg
Agata Kossakowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Godz. 13.30 Lunch

 

Sprawdź pełen program Targów Energetycznych ENERGETICS 2019

PROGRAM TARGÓW