Nagrody i wyróżnienia

Podziel się

  1. Medal 700-lecia Miasta Lublin
    Medal w dowód uznania za wkład w rozwój Miasta i zasługi na rzecz jego mieszkańców, z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina.

          

  2. Lubelski Akant Przedsiębiorczości
    Laureat w kategorii „Firma otwartych drzwi i odpowiedzialna społecznie”.  3. Klub  Odpowiedzialnego Biznesu
    Wyróżnienie za działania w zakresie CSR poprzez wspieranie środowiska lokalnego oraz aktywne budowanie relacji z Klientami.

        

  4. Mojekonferencje.pl
    Targi Lublin SA rekomendowane jako najlepszy obiekt na organizację szkoleń, konferencji i eventów.

        Zobacz Targi Lublin SA w serwisie https://mojekonferencje.pl

  5. SaleBiznesowe.pl
    Targi Lublin SA rekomendowane jako najlepszy obiekt na organizację szkoleń, konferencji i eventów.
          Sprawdź Targi Lublin S.A. w www.salebiznesowe.pl
  6. Confero.pl
    Targi Lublin SA rekomendowane jako najlepszy obiekt na organizację konferencji i eventów.
    zaufany obiekt confero.pl
  7. Certyfikat uczestnictwa w programie Rodzina Trzy Plus
    Certyfikat potwierdzający, że firma buduje przychylny klimat dla dużych rodzin, ułatwiając im dostęp do oferowanych przez Targi usług.  8. Rekomendacja Polskiej Izby Przemysłu Targowego