Nagrody i wyróżnienia

Podziel się

 1. Medal 700-lecia Miasta Lublin
  Medal w dowód uznania za wkład w rozwój Miasta i zasługi na rzecz jego mieszkańców, z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina.

        

 2. Lubelski Akant Przedsiębiorczości
  Laureat w kategorii „Firma otwartych drzwi i odpowiedzialna społecznie”. 3. Klub  Odpowiedzialnego Biznesu
  Wyróżnienie za działania w zakresie CSR poprzez wspieranie środowiska lokalnego oraz aktywne budowanie relacji z Klientami.

      

 4. Mojekonferencje.pl
  Targi Lublin SA rekomendowane jako najlepszy obiekt na organizację szkoleń, konferencji i  eventów.

      

 5. Certyfikat uczestnictwa w programie Rodzina Trzy Plus
  Certyfikat potwierdzający, że firma buduje przychylny klimat dla dużych rodzin, ułatwiając im dostęp do oferowanych przez Targi usług. 6. Rekomendacja Polskiej Izby Przemysłu Targowego