Nagrody i wyróżnienia

Podziel się

Medal 700-lecia Miasta Lublin

Medal w dowód uznania za wkład w rozwój Miasta i zasługi na rzecz jego mieszkańców, z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina.

Lubelski Akant Przedsiębiorczości

Laureat w kategorii „Firma otwartych drzwi i odpowiedzialna społecznie”.

Klub  Odpowiedzialnego Biznesu

Wyróżnienie za działania w zakresie CSR poprzez wspieranie środowiska lokalnego oraz aktywne budowanie relacji z Klientami.

>

Mojekonferencje.pl

Targi Lublin SA rekomendowane jako najlepszy obiekt na organizację szkoleń, konferencji i eventów.

SaleBiznesowe.pl

Targi Lublin SA rekomendowane jako najlepszy obiekt na organizację szkoleń, konferencji i eventów.

Confero.pl

Targi Lublin SA rekomendowane jako najlepszy obiekt na organizację konferencji i eventów.

Certyfikat uczestnictwa w programie Rodzina Trzy Plus

Certyfikat potwierdzający, że firma buduje przychylny klimat dla dużych rodzin, ułatwiając im dostęp do oferowanych przez Targi usług.

Rekomendacja Polskiej Izby Przemysłu Targowego